Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 26 Октомври 2021
 
26 Октомври 2021 13:33 1.410 0.010 (0.71%)

Градус АД (GR6 / GR6)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
6/2021
3/2021 12/2020 9/2020 »
Total Assets Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   0.66% 0.32% 0.30% 0.37%  
BVPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   0.64% 0.32% 0.31% 0.30%  
Sales Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - -71.43% -  
Sales Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -42.86% -71.43% -97.01% -88.33%  
CFO Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - -112.51% -  
CFO Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
FCF Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - -112.76% -  
FCF Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
EBIT Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   17.26% - 0.97% -  
EBIT Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   9.09% 0.19% -0.82% 40.53%  
Net Income Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   17.29% - 0.63% -  
Net Income Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   8.97% 0.12% -0.81% 36.83%  
EPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   17.29% - 0.63% -  
EPS Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   8.98% 0.06% -1.81% 35.51%  
Dividend Growth (LY vs Year Ago)   0.00% 0.00% 18.18% 18.18%  
Price Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -4.08% 10.88% -13.10% -19.19%  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.