Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 3 Август 2021
 
02 Август 2021 10:40 1.460 0.000 (0.00%)

Градус АД (GR6 / GR6)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
3/2021
12/2020 9/2020 6/2020 »
ROE (T4Q)   3.72% 3.71% 3.70% 3.72%  
ROE (3YA)   - - - -  
ROFA (T4Q)   4.35% 4.34% 4.33% 4.36%  
ROFA (3YA)   - - - -  
ROA (T4Q)   3.70% 3.69% 3.68% 3.70%  
ROA (3YA)   - - - -  
ROCE (T4Q)   3.57% 3.58% 3.56% 3.57%  
ROCE (3YA)   - - - -  
Operating Margin (T4Q)   586 450.00% 584 750.00% 166 114.28% 166 700.00%  
Operating Margin (3YA)   - - - -  
Pretax Margin (T4Q)   586 450.00% 584 750.00% 166 114.28% 166 700.00%  
Pretax Margin (3YA)   - - - -  
Net Profit Margin (T4Q)   586 450.00% 584 750.00% 166 542.86% 167 128.58%  
Net Profit Margin (3YA)   - - - -  
CFO/Sales (T4Q)   -28 700.00 -37 150.00 3 385.71 -10 985.71  
CFO/Sales (LQ)   - -5 450.00 - -  
CFO/Equity (T4Q)   -0.18 -0.24 0.08 -0.24  
CFO/Equity (LQ)   -0.01 -0.03 -0.07 -0.07  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -38.16 -49.27 15.64 -52.78  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -47.62 -39.78 -78.23 -4.29  
Sales/Employees (LY)   - - - -  
Net Income/Employees (LY)   - - - -  
FCF (T4Q)   -581K -749K 232K -773K  
FCF (LQ)   -22K -111K -213K -235K  
EBIT (T4Q)   11 321K 11 317K 11 261K 11 297K  
EBIT (LQ)   -156K 5 830K -164K 5 811K  
EBITDA (T4Q)   11 328K 11 323K 11 266K 11 301K  
EBITDA (LQ)   -154K 5 832K -163K 5 813K  
Dividend Cover (LY)   - 2.30 - -  
Dividend Payout (LY)   - 0.44 - -  
Retained Earnings (LY)   - 0.56 - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.