Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 20 Септември 2021
 
Спряна от търговия на 04.05.2010.

Девин АД (6D3 / DEVIN)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
3/2010
12/2009 9/2009 6/2009 »
Total Assets Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -8.66% -2.44% -1.66% 0.27%  
BVPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   31.46% 33.55% 30.14% 23.93%  
Sales Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   2.15% -13.90% -5.03% 7.90%  
Sales Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -2.14% -1.33% 12.66% -  
CFO Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -81.83% 22.65% 20.46% -52.63%  
CFO Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -33.28% 146.55% 748.56% -  
FCF Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -117.43% - 24.96% -60.93%  
FCF Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -49.20% 253.29% 950.30% -  
EBIT Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -39.10% - 46.74% 20.16%  
EBIT Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   40.09% 76.34% 170.71% -  
Net Income Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -83.94% - 62.07% 43.81%  
Net Income Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   47.20% 62.68% 62.68% -  
EPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -83.94% - 62.07% 43.81%  
EPS Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   93.66% 175.99% 52.93% -  
Dividend Growth (LY vs Year Ago)   - - - -  
Price Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   77.04% 58.02% 4.43% -43.15%  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.