Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 27 Май 2024
 
Спряна от търговия на 04.05.2010.

Девин АД (6D3 / DEVIN)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Изграждане, реконструкция, модернизация и експлоатация на производствената база за бутилиране на минерална вода, производство, маркетингови проучвания и реализация на бутилирана минерална вода в страната и в чужбина, производство, изкупуване, преработка и съхранение в прясно и преработено състояние на всякаква селскостопанска продукция.
Борсов код: 6D3 / DEVINПазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG1100053070Сектор: -
БУЛСТАТ: 040428304Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция гр. София, бул. Цариградско шосе 40, Бизнес център Европарк, ет.7.
Телефони02/807 28 40
Факс02/807 28 48
E-mailoffice@devin-bg.com
Сайт на компаниятаwww.devin-bg.com
 
Общ брой акции 17 891 306
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство Мартин Онеберг, Изпълнителен директор
Георги Кръстев Серафимов, Изпълнителен директор
Валентин Любомиров Игнатов, Председател на съвета на директорите
Цветан Тодоров Лъжански, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Цветан Тодоров Лъжански
Георги Кръстев Серафимов
Мартин Онеберг
Валентин Любомиров Игнатов
Вили Леман
Матю Вацлав Литобарски
Кристиан Михаел Мрук
Албена Симеонова Василева
Директор за връзки с инвеститорите Тихомир Марински
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

Девин Бетайлигунгс Гмбх 75.30%
Валентин Любомиров Игнатов 2.30%
Цветан Тодоров Лъжански 2.30%
Георги Кръстев Серафимов 2.20%
Йоханес Аметщрайтер 0.50%
Мартин Онеберг 0.20%
 

Участия в други компании

Девин Роял ЕАД 100.00%
Атлантик дивайн ЕАД 100.00%
Екопак България АД 5.20%