Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 25 Септември 2023
 
Спряна от търговия на 04.05.2010.

Девин АД (6D3 / DEVIN)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
3/2010
12/2009 9/2009 6/2009 »
ROE (T4Q)   26.80% 29.77% 28.96% 20.74%  
ROE (3YA)   - - - -  
ROFA (T4Q)   12.19% 12.68% 11.52% 7.71%  
ROFA (3YA)   - - - -  
ROA (T4Q)   8.61% 8.78% 7.92% 5.24%  
ROA (3YA)   - - - -  
ROCE (T4Q)   13.08% 13.53% 12.72% 9.97%  
ROCE (3YA)   - - - -  
Operating Margin (T4Q)   5.97% 6.26% 5.51% 3.60%  
Operating Margin (3YA)   - - - -  
Pretax Margin (T4Q)   5.97% 6.26% 5.51% 3.60%  
Pretax Margin (3YA)   - - - -  
Net Profit Margin (T4Q)   5.97% 6.26% 5.51% 3.60%  
Net Profit Margin (3YA)   - - - -  
CFO/Sales (T4Q)   15.17 19.00 18.25 16.59  
CFO/Sales (LQ)   3.86 5.66 26.45 17.45  
CFO/Equity (T4Q)   68.09 90.40 95.98 95.60  
CFO/Equity (LQ)   3.67 4.68 34.37 25.19  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   32.20 37.82 36.10 32.28  
CFO/Total Liabilities (LQ)   1.95 2.35 17.76 9.15  
Sales/Employees (LY)   - - - -  
Net Income/Employees (LY)   - - - -  
FCF (T4Q)   5 848K 8 334K 8 728K 7 843K  
FCF (LQ)   -369K -565K 4 430K 2 352K  
EBIT (T4Q)   5 077K 5 285K 5 019K 3 901K  
EBIT (LQ)   324K -408K 3 510K 1 651K  
EBITDA (T4Q)   8 774K 8 852K 8 069K 6 940K  
EBITDA (LQ)   1 216K 823K 4 355K 2 380K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.