Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 20 Септември 2021
 
17 Септември 2021 15:40 8.400 0.000 (0.00%)

Стара планина Холд АД (SPH / 5SR)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
6/2021
3/2021 12/2020 9/2020 »
Total Assets Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   6.18% 1.59% 1.90% 0.01%  
BVPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   5.35% -0.28% -0.02% -1.69%  
Sales Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - - 102.34%  
Sales Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   105.86% 105.86% 105.86% 102.34%  
CFO Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - - -  
CFO Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
FCF Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - - -  
FCF Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
EBIT Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   41.24% - - -  
EBIT Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   52.86% -23.16% -22.11% -23.30%  
Net Income Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   40.79% - - 556.86%  
Net Income Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   45.71% -19.35% -19.35% -19.35%  
EPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   40.79% - - 556.86%  
EPS Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   50.06% -22.12% -21.04% -22.06%  
Dividend Growth (LY vs Year Ago)   0.00% 0.00% 1.43% 1.43%  
Price Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   86.67% 29.10% 14.50% -15.89%  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.