Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 3 Юли 2022
 
28 Юни 2022 16:19 9.600 0.100 (1.05%)

Стара планина Холд АД (SPH / 5SR)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
3/2022
12/2021 9/2021 6/2021 »
Total Assets Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   7.48% 7.26% 6.35% 6.18%  
BVPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   7.65% 7.53% 6.48% 5.35%  
Sales Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - -111.11% 100.00% -  
Sales Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   96.39% 96.39% 101.74% 105.86%  
CFO Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - - -  
CFO Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
FCF Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - - -  
FCF Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
EBIT Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - 169.40% 41.24%  
EBIT Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   60.27% 56.45% 53.31% 52.86%  
Net Income Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - 137.01% 40.79%  
Net Income Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   46.52% 46.52% 46.52% 45.71%  
EPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - 137.01% 40.79%  
EPS Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   57.09% 53.69% 50.71% 50.06%  
Dividend Growth (LY vs Year Ago)   0.00% 19.72% 19.72% 19.72%  
Price Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   52.38% 85.32% 142.22% 61.11%  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.