Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 27 Май 2024
 
22 Май 2024 14:52 10.200 0.100 (0.97%)

Стара планина Холд АД (SPH / 5SR)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото акционерно дружество участва; финансиране на дружества, в които участва холдинговото дружество.
Борсов код: SPH / 5SRПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG1100005971Сектор: Холдинги
БУЛСТАТ: 121227995Принадлежност към индекс: BG TR30, BGBX 40
 
Адрес за кореспонденция София 1113, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 20, ет. 9
Телефони02/9634159; 9630577
Факс02/9634159; 9630577
E-mailoffice@sphold.com
Сайт на компаниятаwww.sphold.com
 
Общ брой акции 21 000 000
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 10
Ръководство Васил Велев, Изпълнителен директор
Евгений Узунов
Членове на управителен орган Васил Велев
Финанс Инвест ООД, представлявано от Спас Видев
Евгений Узунов
Стефан Николов
Директор за връзки с инвеститорите София Аргирова-Атанасова, email: investor@sphold.com, телефон: 02/9634161 0879899469
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2022 0.31579 0.3 08.06.2023
2021 0.29825 0.2833375 23.05.2022
2020 0.249122807 0.236666667 20.05.2021
2019 0.2456141 0.233333395 20.05.2020
2018 0.24210527 0.23 16.05.2019
2017 0.22807 0.2166665 06.06.2018
2016 0.21754 0.206663 23.05.2017
2015 0.206 0.195666 21.06.2016
2014 0.1014 0.09633 17.06.2015
2013 0.0491228 0.0466666 12.06.2014
2012 0.015439 0.014667 12.06.2013
2011 0.01402 0.01332 21.06.2012
2010 0.01298 0.012331 23.06.2011
2009 0.01193 0.01133 28.06.2010
2008 0.00877 0.00833 23.06.2009
2007 0.01 0.01 15.07.2008
2006 0.14 0.13 15.06.2007
2005 0.14 0.13 26.06.2006
2004 0.14 0.12 22.06.2005
2003 0.13 0.11 09.06.2004
2002 0.13 0.11 18.06.2003
2001 0.13 0.11 27.06.2002
2000 0.12 0.1 -
 

Разпределение на акционерен капитал

Потбул Инвест Фаундейшън 22.17%
Гарант-5 ООД 12.36%
ЗУПФ Алианц България АД 6.88%
 

Участия в други компании

Винпром АД, Велико Търново 95.69%
Фазан АД, Русе 92.65%
Хидравлични елементи и системи АД, Ямбол 64.53%
Елхим искра АД, Пазарджик 51.40%
Боряна, Червен бряг 50.00%
Българска роза, Карлово 50.00%
Устрем ООД, Свищов 45.00%
М+С Хидравлик АД, Казанлък 30.61%