Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 3 Юли 2022
 
28 Юни 2022 16:19 9.600 0.100 (1.05%)

Стара планина Холд АД (SPH / 5SR)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
3/2022
12/2021 9/2021 6/2021 »
ROE (T4Q)   18.65% 18.95% 18.79% 17.93%  
ROE (3YA)   15.80% 16.04% 16.02% 15.38%  
ROFA (T4Q)   19.43% 19.16% 18.46% 17.43%  
ROFA (3YA)   16.03% 16.47% 16.71% 16.47%  
ROA (T4Q)   15.63% 15.87% 15.72% 15.00%  
ROA (3YA)   13.35% 13.58% 13.60% 13.09%  
ROCE (T4Q)   17.76% 18.06% 17.91% 17.09%  
ROCE (3YA)   14.99% 15.24% 15.24% 14.62%  
Operating Margin (T4Q)   755.07% 753.62% 726.60% 1 353.70%  
Operating Margin (3YA)   1 398.14% 1 409.06% 1 408.06% 3 576.99%  
Pretax Margin (T4Q)   755.07% 753.62% 726.60% 1 353.70%  
Pretax Margin (3YA)   1 398.14% 1 409.06% 1 408.06% 3 576.99%  
Net Profit Margin (T4Q)   755.07% 753.62% 726.60% 1 353.70%  
Net Profit Margin (3YA)   1 398.14% 1 409.06% 1 408.06% 3 576.99%  
CFO/Sales (T4Q)   -182.22 -189.57 -178.47 -341.75  
CFO/Sales (LQ)   - 39 000.00 -50.10 -  
CFO/Equity (T4Q)   -4.50 -4.77 -4.61 -4.53  
CFO/Equity (LQ)   -1.01 -0.92 -1.24 -1.34  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -23.36 -24.62 -23.67 -23.12  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -6.22 -5.67 -7.66 -4.67  
Sales/Employees (LY)   - 104K - -  
Net Income/Employees (LY)   - 780K - -  
FCF (T4Q)   -1 887K -1 964K -1 866K -1 803K  
FCF (LQ)   -427K -391K -519K -550K  
EBIT (T4Q)   7 539K 7 519K 7 313K 6 859K  
EBIT (LQ)   -437K -127K 722K 7 381K  
EBITDA (T4Q)   7 540K 7 521K 7 314K 6 861K  
EBITDA (LQ)   -437K -126K 722K 7 381K  
Dividend Cover (LY)   - 1.31 - -  
Dividend Payout (LY)   - 0.76 - -  
Retained Earnings (LY)   - 0.24 - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.