Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 20 Септември 2021
 
17 Септември 2021 15:40 8.400 0.000 (0.00%)

Стара планина Холд АД (SPH / 5SR)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
6/2021
3/2021 12/2020 9/2020 »
ROE (T4Q)   17.93% 12.67% 12.92% 12.82%  
ROE (3YA)   15.38% 14.49% 14.68% 14.75%  
ROFA (T4Q)   17.43% 12.21% 12.52% 12.51%  
ROFA (3YA)   16.47% 15.91% 16.50% 17.00%  
ROA (T4Q)   15.00% 10.63% 10.88% 10.86%  
ROA (3YA)   13.09% 12.42% 12.65% 12.78%  
ROCE (T4Q)   17.09% 11.89% 12.14% 12.06%  
ROCE (3YA)   14.62% 13.75% 13.95% 14.02%  
Operating Margin (T4Q)   1 353.70% 944.02% 963.00% 972.59%  
Operating Margin (3YA)   3 576.99% 3 413.11% 3 442.77% 3 463.88%  
Pretax Margin (T4Q)   1 353.70% 944.02% 963.00% 972.59%  
Pretax Margin (3YA)   3 576.99% 3 413.11% 3 442.77% 3 463.88%  
Net Profit Margin (T4Q)   1 353.70% 944.02% 963.00% 972.59%  
Net Profit Margin (3YA)   3 576.99% 3 413.11% 3 442.77% 3 463.88%  
CFO/Sales (T4Q)   -341.75 -398.48 -371.54 -390.15  
CFO/Sales (LQ)   - - -3 255.56 -87.84  
CFO/Equity (T4Q)   -4.53 -5.35 -4.98 -5.14  
CFO/Equity (LQ)   -1.34 -1.28 -0.74 -1.16  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -23.12 -27.84 -26.69 -28.39  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -4.67 -7.79 -4.50 -7.09  
Sales/Employees (LY)   - - 53K -  
Net Income/Employees (LY)   - - 508K -  
FCF (T4Q)   -1 803K -2 103K -1 960K -2 024K  
FCF (LQ)   -550K -504K -293K -456K  
EBIT (T4Q)   6 859K 4 704K 4 806K 4 770K  
EBIT (LQ)   7 381K -457K -333K 268K  
EBITDA (T4Q)   6 861K 4 707K 4 808K 4 773K  
EBITDA (LQ)   7 381K -456K -333K 269K  
Dividend Cover (LY)   - - 1.02 -  
Dividend Payout (LY)   - - 0.98 -  
Retained Earnings (LY)   - - 0.02 -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.