Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 15 Юли 2024
 
11 Юли 2024 14:58 6.600 0.100 (1.49%)

Алкомет АД (ALCM / 6AM)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
3/2024
12/2023 9/2023 6/2023 »
Total Assets Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -3.20% -9.61% -1.60% -0.53%  
BVPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -8.54% -7.33% 26.13% 38.15%  
Sales Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -3.31% -26.48% -39.47% -45.59%  
Sales Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -30.86% -38.58% -35.87% -26.01%  
CFO Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -179.97% -117.92% 1.97% -63.52%  
CFO Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -76.53% 40.73% 407.86% -  
FCF Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -246.70% -175.46% -1.25% -84.99%  
FCF Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -102.49% 61.22% - -  
EBIT Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -118.25% -114.99% -120.79% -79.33%  
EBIT Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -109.54% -102.74% -28.96% 163.66%  
Net Income Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -100.00% -100.00% -100.00% -87.70%  
Net Income Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -97.42% -93.42% -23.40% 157.32%  
EPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -170.56% -121.23% -126.91% -87.70%  
EPS Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -118.20% -110.05% -35.33% 177.01%  
Dividend Growth (LY vs Year Ago)   0.00% 0.00% 0.00% 0.00%  
Price Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -20.96% -13.50% -4.37% 0.64%  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.