Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 28 Май 2024
 
27 Май 2024 15:16 6.800 0.100 (1.45%)

Алкомет АД (ALCM / 6AM)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Производство на алуминии и алуминиеви продукти.
Борсов код: ALCM / 6AMПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG11ALSUAT14Сектор: Индустриални стоки и материали
БУЛСТАТ: 837066358Принадлежност към индекс: BGBX 40
 
Адрес за кореспонденция Шумен 9700, II индустриална зона
Телефони054/858601
Факс054/858688
E-mailoffice@alcomet.eu
Сайт на компаниятаwww.alcomet.bg
 
Общ брой акции 17 952 959
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 751
Ръководство Хюсеин Индже, Изпълнителен директор
Хюсеин Йорюджю, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Бюлент Каракоч
Нели Тончева
Семих Батурай
Хюсеин Индже - зам. преседател
Хюсеин Йорюджю - председател
Директор за връзки с инвеститорите Петър Станчев
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2022 0.785055 0.745802 15.06.2023
2018 0.151197 0.14363715 14.06.2019
2017 0.257833 0.2389165 14.06.2018
2016 0.44992 0.427424 12.06.2017
2014 0.04468 0.042446 17.06.2015
2013 0.031176 0.029617 20.06.2014
2012 0.032489 0.30866 28.06.2013
2011 0.066061 0.062758 30.05.2012
2010 0.061853 0.05876 22.06.2011
2009 0.0239 0.0227 25.06.2010
 

Разпределение на акционерен капитал

Алуметал АД 73.25%
FAF Metal Sanayii VE Ticaret AS 16.86%
Aлианц ЗУПФ 3.04%
 

Участия в други компании

"Евромет" ЕООД Шумен 100.00%