Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 20 Януари 2022
 
20 Януари 2022 14:52 7.500 0.150 (1.96%)

Алкомет АД (ALCM / 6AM)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
7.500 0.150 1.96% 4 109 20 Януари 2022 14:52
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 550
Средно дневен обем (лева/акции) 4 423 / 533
Пазарна
капитализация
134 647 193
Брой емитирани акции 17 952 959
P/E (неконс. / конс.) - / -
P/B (неконс. / конс.) 0.65 / 0.65
Beta/Adj. Beta 1.05 / 1.03
Цена на предходно затваряне 7.650
Най-висока дневна цена 7.600
Най-ниска дневна цена 7.450
Най-висока 52-седмична цена 10.00
Най-ниска 52-седмична цена 5.75
52-седмично изменение 4.90%
Изменение от началото на годината 0.66%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 1.96% 2.60% 4.46% 21.05% 0.66% 4.90%
Спрямо максималната за периода 1.32% 3.23% 3.85% 23.08% 3.85% 25.00%
Спрямо минималната за периода 0.67% 0.67% 1.35% 1.35% 0.67% 30.43%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.40% 0.92% 0.21% 9.47% 1.19% 11.22%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 435 913 000 лв.
Продажби 347 664 000 лв.
EBITDA 17 626 000 лв.
EBIT -1 414 000 лв.
Нетна печалба 0 лв.
Печалба на акция -0.16 лв.
ОПП -1 707 000 лв.
ОА/СК 2.06
Последен дивидент/година 0.15/2018
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2021 2020 2019
Цена на акция 10.22% -6.80% -38.24%
Счетоводна стойност на акция -4.09% 1.69% -
Общо активи 0% 0.18% 2.83%
Продажби 0% -1.13% -4.11%
EBITDA -46.01% -12.54% -
Нетна печалба 0% -100.00% -36.94%
ОПП 0% -103.73% 694.28%
Дивидент - - -