Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 20 Септември 2021
 
17 Септември 2021 11:10 10.000 0.750 (8.11%)

Алкомет АД (ALCM / 6AM)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
10.000 0.750 8.11% 9 607 17 Септември 2021 11:10
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.01% / 971
Средно дневен обем (лева/акции) 5 096 / 554
Пазарна
капитализация
179 529 590
Брой емитирани акции 17 952 959
P/E (неконс. / конс.) - / -
P/B (неконс. / конс.) 0.85 / 0.85
Beta/Adj. Beta 1.14 / 1.09
Цена на предходно затваряне 9.250
Най-висока дневна цена 10.000
Най-ниска дневна цена 9.500
Най-висока 52-седмична цена 10.00
Най-ниска 52-седмична цена 5.25
52-седмично изменение 85.19%
Изменение от началото на годината 45.99%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 8.11% 9.29% 13.64% 8.70% 45.99% 85.19%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Спрямо минималната за периода 5.26% 9.29% 13.64% 14.29% 73.91% 90.48%
Спрямо среднопретеглената за периода 1.08% 3.67% 9.91% 8.85% 20.19% 32.15%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 404 589 000 лв.
Продажби 347 664 000 лв.
EBITDA 17 857 000 лв.
EBIT -453 000 лв.
Нетна печалба 0 лв.
Печалба на акция -0.10 лв.
ОПП -1 707 000 лв.
ОА/СК 1.91
Последен дивидент/година 0.15/2018
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2020 2019 2018
Цена на акция -6.80% -38.24% -17.19%
Счетоводна стойност на акция -4.09% 1.69% -
Общо активи 0.18% 2.83% -
Продажби -1.13% -4.11% -
EBITDA -46.01% -12.54% -
Нетна печалба -100.00% -36.94% -
ОПП -103.73% 694.28% -
Дивидент - - -41.36%