Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 31 Май 2023
 
09 Септември 2016 17:00 9.152 0.348 (3.66%)

Албена Инвест Холдинг АД (5ALB / ALBHL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
9/2016
6/2016 3/2016 12/2015 »
ROE (T4Q)   0.42% 0.55% 2.23% 2.22%  
ROE (3YA)   1.20% 1.25% 1.39% 1.43%  
ROFA (T4Q)   0.43% 0.56% 2.26% 2.24%  
ROFA (3YA)   1.21% 1.26% 1.39% 1.43%  
ROA (T4Q)   0.41% 0.53% 2.15% 2.14%  
ROA (3YA)   1.15% 1.19% 1.32% 1.35%  
ROCE (T4Q)   0.05% 0.14% 1.75% 1.74%  
ROCE (3YA)   0.73% 0.73% 0.82% 0.82%  
Operating Margin (T4Q)   669.57% 720.00% 2 774.19% 2 696.92%  
Operating Margin (3YA)   993.70% 989.33% 1 388.27% 1 374.98%  
Pretax Margin (T4Q)   669.57% 720.00% 2 774.19% 2 696.92%  
Pretax Margin (3YA)   993.70% 989.33% 1 388.27% 1 374.98%  
Net Profit Margin (T4Q)   710.87% 754.55% 2 804.84% 2 726.15%  
Net Profit Margin (3YA)   1 011.83% 1 005.41% 1 402.99% 1 389.18%  
CFO/Sales (T4Q)   -1 354.35 -1 050.91 -803.23 -667.69  
CFO/Sales (LQ)   -1 660.00 -1 823.08 -976.92 -930.00  
CFO/Equity (T4Q)   -0.81 -0.77 -0.64 -0.54  
CFO/Equity (LQ)   -0.20 -0.33 -0.17 -0.12  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -24.95 -21.86 -16.15 -14.26  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -9.29 -7.22 -5.18 -3.76  
Sales/Employees (LY)   - - - 5K  
Net Income/Employees (LY)   - - - 127K  
FCF (T4Q)   -682K -637K -556K -493K  
FCF (LQ)   -180K -253K -141K -108K  
EBIT (T4Q)   39K 107K 1 415K 1 439K  
EBIT (LQ)   -191K 500K -136K -134K  
EBITDA (T4Q)   98K 166K 1 473K 1 498K  
EBITDA (LQ)   -177K 516K -122K -119K  
Dividend Cover (LY)   - - - 2.26  
Dividend Payout (LY)   - - - 0.44  
Retained Earnings (LY)   - - - 0.56  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.