Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 18 Май 2024
 
09 Септември 2016 17:00 9.152 0.348 (3.66%)

Албена Инвест Холдинг АД (5ALB / ALBHL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на ценни книжа.
Борсов код: 5ALB / ALBHLПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG1100046983Сектор: Холдинги
БУЛСТАТ: 124044376Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция София 1606, ул. "Св. Иван Рилски" № 33-35
Телефони02/9516053
Факс02/9516553
E-mailoffice@albhold.com
Сайт на компаниятаwww.albhold.com
 
Общ брой акции 5 500 000
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 14
Ръководство Иванка Стоилова Данчева, Изпълнителен директор
Янко Атанасов Каменов, Член на Управителния съвет
Светлана Стоянова Рахнева, Член на Управителния съвет
Членове на управителен орган Иванка Стоилова Данчева
Еленка Антонова Атанасова
Светлана Стоянова Рахнева
Директор за връзки с инвеститорите Мартин Николаев Парашкевов
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2015 0.15 0.1425 03.06.2016
2014 0.5 0.475 14.06.2015
2013 0.21 0.1995 21.06.2014
2012 0.25 0.2375 23.06.2013
2011 0.25 0.2375 23.06.2012
2010 0.5 0.475 25.06.2011
2009 0.4 0.38 27.06.2010
2008 0.28 0.266 13.06.2009
2007 0.25 0.24 14.06.2008
2006 0.2 0.19 24.06.2007
2005 0.2 0.19 08.07.2006
2004 0.1 0.09 24.06.2005
2003 0.2 0.17 26.06.2004
2002 0.15 0.13 14.06.2003
2001 0.15 0.13 14.06.2002
1999 0.18 0.15 -
1998 0.2 0.17 -
1997 0.73 0.62 -
 

Разпределение на акционерен капитал

Албена холдинг АД 41.99%
Албена АД 34.75%
УПФ Доверие 6.78%
 

Участия в други компании

"Бета консулт" ЕООД 100.00%
"Алфа консулт 2000" ЕООД 100.00%
"Прима финанс" ЕАД 100.00%
"Фабрика за бутилиране на пиво" АД 99.99%
"Фохар" АД 99.68%
"Ико бизнес" АД 99.45%
"Идис"АД 98.77%
"Хемустурист" АД 97.03%
"Добружански текстил" АД 93.31%
"Соколец-Боровец" АД 92.96%
"Екопласт" АД 92.00%
"България-29" АД 86.94%
"Албена Автотранс" АД 69.23%
"Бряст-Д" АД 45.90%
РМД "Пишещи машини 99" АД 33.00%
"Складова техника" АД 32.00%
"Птици и птичи продукти" АД 28.00%
РМД "Птици и птичи продукти" АД 23.00%
"Албена" АД 21.00%
ДФ Стандарт инвестмънт балансиран фонд 7.00%
Хотел де Маск 5.00%
ДФ Стандарт инвестмънт високодоходен фонд 3.00%