Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 24 Май 2022
 
23 Май 2022 14:22 29.900 0.200 (0.67%)

Агрия Груп Холдинг АД (AGH / A72)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2021
9/2021 6/2021 3/2021 »
Total Assets Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -7.79% -7.65% -5.44% -6.58%  
BVPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   1.94% 1.87% 1.92% 3.78%  
Sales Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   0.00% -4.15% 0.00% -4.00%  
Sales Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -2.84% -7.50% -25.33% -25.57%  
CFO Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -822.22% - - -  
CFO Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
FCF Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -1 072.73% - - -  
FCF Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
EBIT Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -1.64% - - -  
EBIT Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -2.43% 80.99% 76.01% 86.83%  
Net Income Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   3.02% - - -  
Net Income Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -33.68% 52.01% 52.01% 52.01%  
EPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   3.02% - - -  
EPS Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   4.61% 116.92% 123.90% 135.42%  
Dividend Growth (LY vs Year Ago)   0.00% 0.00% 0.00% 0.00%  
Price Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   464.15% 159.09% 112.18% 23.36%  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.