Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 30 Юли 2021
 
30 Юли 2021 14:12 10.600 0.000 (0.00%)

Агрия Груп Холдинг АД (AGH / A72)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
3/2021
12/2020 9/2020 6/2020 »
Total Assets Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -6.58% -2.90% 0.64% 3.72%  
BVPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   3.78% 3.75% 1.50% 1.47%  
Sales Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -4.00% -24.47% -34.69% -2.78%  
Sales Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -25.57% -24.71% -37.42% 4.83%  
CFO Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - -156.11% -  
CFO Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - -1 427.59% - -  
FCF Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - -183.77% -  
FCF Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
EBIT Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - 55.25% - -  
EBIT Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   86.83% 80.10% -40.52% -35.60%  
Net Income Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - 52.01% - -  
Net Income Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   52.01% 52.01% -31.70% -31.70%  
EPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - 52.01% - -  
EPS Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   135.42% 166.67% -46.27% -46.04%  
Dividend Growth (LY vs Year Ago)   0.00% - - -  
Price Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   98.13% -27.40% -44.65% -49.63%  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.