Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 30 Юли 2021
 
30 Юли 2021 14:12 10.600 0.000 (0.00%)

Агрия Груп Холдинг АД (AGH / A72)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
3/2021
12/2020 9/2020 6/2020 »
ROE (T4Q)   3.72% 3.66% 1.70% 1.68%  
ROE (3YA)   2.89% 2.91% - -  
ROFA (T4Q)   2.33% 2.27% 1.05% 1.03%  
ROFA (3YA)   1.76% 1.75% - -  
ROA (T4Q)   1.66% 1.59% 0.73% 0.72%  
ROA (3YA)   1.26% 1.25% - -  
ROCE (T4Q)   2.55% 2.46% 1.34% 1.38%  
ROCE (3YA)   2.08% 2.07% - -  
Operating Margin (T4Q)   455.29% 441.14% 193.54% 150.00%  
Operating Margin (3YA)   282.73% 277.79% - -  
Pretax Margin (T4Q)   455.29% 441.14% 193.33% 150.00%  
Pretax Margin (3YA)   282.73% 277.79% - -  
Net Profit Margin (T4Q)   455.29% 441.14% 193.33% 150.00%  
Net Profit Margin (3YA)   282.78% 277.84% - -  
CFO/Sales (T4Q)   -71.15 -84.25 -135.21 -14.31  
CFO/Sales (LQ)   -265.28 316.90 -83.82 -221.43  
CFO/Equity (T4Q)   -0.58 -0.70 -1.19 -0.16  
CFO/Equity (LQ)   -0.34 0.39 -0.37 -0.29  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -0.47 -0.54 -0.89 -0.12  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -0.30 0.33 -0.27 -0.22  
Sales/Employees (LY)   - 51K - -  
Net Income/Employees (LY)   - 224K - -  
FCF (T4Q)   -522K -585K -850K -295K  
FCF (LQ)   -240K 176K -253K -205K  
EBIT (T4Q)   2 823K 2 752K 1 515K 1 588K  
EBIT (LQ)   -287K 3 476K -105K -261K  
EBITDA (T4Q)   3 022K 2 952K 1 716K 1 796K  
EBITDA (LQ)   -238K 3 525K -54K -211K  
Dividend Cover (LY)   - 2.12 - -  
Dividend Payout (LY)   - 0.47 - -  
Retained Earnings (LY)   - 0.53 - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.