Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 24 Май 2022
 
23 Май 2022 14:22 29.900 0.200 (0.67%)

Агрия Груп Холдинг АД (AGH / A72)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2021
9/2021 6/2021 3/2021 »
ROE (T4Q)   3.74% 3.59% 3.66% 3.72%  
ROE (3YA)   2.93% 2.83% 2.85% 2.89%  
ROFA (T4Q)   2.37% 2.27% 2.30% 2.33%  
ROFA (3YA)   1.83% 1.75% 1.75% 1.76%  
ROA (T4Q)   1.79% 1.67% 1.66% 1.66%  
ROA (3YA)   1.33% 1.27% 1.26% 1.26%  
ROCE (T4Q)   2.44% 2.50% 2.55% 2.55%  
ROCE (3YA)   2.09% 2.05% 2.09% 2.08%  
Operating Margin (T4Q)   473.42% 453.38% 449.78% 455.29%  
Operating Margin (3YA)   346.37% 290.61% 297.00% 282.73%  
Pretax Margin (T4Q)   474.55% 453.38% 449.78% 455.29%  
Pretax Margin (3YA)   346.74% 290.58% 297.00% 282.73%  
Net Profit Margin (T4Q)   475.00% 453.38% 449.78% 455.29%  
Net Profit Margin (3YA)   346.89% 290.62% 297.05% 282.78%  
CFO/Sales (T4Q)   -393.24 23.42 -81.06 -71.15  
CFO/Sales (LQ)   -2 288.73 116.88 -285.71 -265.28  
CFO/Equity (T4Q)   -3.10 0.19 -0.66 -0.58  
CFO/Equity (LQ)   -2.79 0.49 -0.36 -0.34  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -2.83 0.16 -0.55 -0.47  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -2.85 0.43 -0.32 -0.30  
Sales/Employees (LY)   49K - - -  
Net Income/Employees (LY)   234K - - -  
FCF (T4Q)   -2 018K -130K -577K -522K  
FCF (LQ)   -1 712K 194K -260K -240K  
EBIT (T4Q)   2 685K 2 742K 2 795K 2 823K  
EBIT (LQ)   3 419K -158K -289K -287K  
EBITDA (T4Q)   2 957K 2 976K 3 004K 3 022K  
EBITDA (LQ)   3 506K -82K -229K -238K  
Dividend Cover (LY)   2.22 - - -  
Dividend Payout (LY)   0.45 - - -  
Retained Earnings (LY)   0.55 - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.