Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 28 Септември 2021
 
28 Септември 2021 16:52 20.600 0.000 (0.00%)

Алтерко АД (A4L / A4L)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
6/2021
3/2021 12/2020 9/2020 »
Total Assets Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   54.71% 57.70% 57.91% -13.09%  
BVPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   49.92% 75.90% 77.38% -12.48%  
Sales Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   700.00% -100.00% -75.51% -98.31%  
Sales Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -80.91% - - -  
CFO Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - - -  
CFO Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
FCF Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - - -  
FCF Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
EBIT Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - 428.44% -105.57%  
EBIT Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -31.48% - - -  
Net Income Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - 502.52% -100.00%  
Net Income Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -14.46% - - -  
EPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - 502.52% -106.38%  
EPS Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -24.50% - - -  
Dividend Growth (LY vs Year Ago)   0.00% 0.00% 566.67% 566.67%  
Price Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   444.97% 258.55% 80.05% 13.79%  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.