Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 29 Май 2022
 
27 Май 2022 15:46 17.900 0.050 (0.28%)

Алтерко АД (A4L / A4L)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2021
9/2021 6/2021 3/2021 »
Total Assets Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -10.52% 40.88% 54.71% 57.70%  
BVPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -11.03% 51.97% 49.92% 75.90%  
Sales Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   16.67% -100.00% 700.00% -100.00%  
Sales Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   46.67% -61.54% -80.91% -  
CFO Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - - -  
CFO Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
FCF Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - - -  
FCF Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
EBIT Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   52.55% - - -  
EBIT Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   60.05% 9 604.35% -31.48% -  
Net Income Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   36.08% - - -  
Net Income Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   13.78% 502.52% -14.46% -  
EPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   36.08% - - -  
EPS Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   40.34% - -24.50% -  
Dividend Growth (LY vs Year Ago)   0.00% 0.00% 0.00% 0.00%  
Price Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   157.55% 420.20% 352.38% 258.55%  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.