Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 20 Септември 2021
 
17 Септември 2021 16:36 17.900 0.100 (0.56%)

Алтерко АД (A4L / A4L)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
6/2021
3/2021 12/2020 9/2020 »
ROE (T4Q)   7.62% 8.52% 9.90% -0.34%  
ROE (3YA)   - - - -  
ROFA (T4Q)   17.69% 18.26% 18.99% -0.57%  
ROFA (3YA)   - - - -  
ROA (T4Q)   6.74% 7.64% 8.63% -0.29%  
ROA (3YA)   - - - -  
ROCE (T4Q)   6.76% 7.66% 8.71% 0.10%  
ROCE (3YA)   - - - -  
Operating Margin (T4Q)   10 566.67% 16 278.57% 15 226.67% -51.92%  
Operating Margin (3YA)   - - - -  
Pretax Margin (T4Q)   10 566.67% 16 278.57% 15 226.67% -51.92%  
Pretax Margin (3YA)   - - - -  
Net Profit Margin (T4Q)   10 785.71% 16 607.14% 15 533.33% -128.85%  
Net Profit Margin (3YA)   - - - -  
CFO/Sales (T4Q)   -4 838.10 -10 742.86 -10 913.33 -3 146.15  
CFO/Sales (LQ)   -2 400.00 - -3 741.67 -17 900.00  
CFO/Equity (T4Q)   -3.42 -5.51 -6.96 -8.32  
CFO/Equity (LQ)   -0.65 -0.56 -1.27 -0.92  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -26.21 -47.55 -47.09 -42.77  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -3.02 -6.96 -15.55 -5.20  
Sales/Employees (LY)   - - - -  
Net Income/Employees (LY)   - - - -  
FCF (T4Q)   -1 018K -1 506K -1 639K -1 642K  
FCF (LQ)   -193K -197K -449K -179K  
EBIT (T4Q)   2 264K 2 324K 2 328K 23K  
EBIT (LQ)   -237K -169K 2 843K -173K  
EBITDA (T4Q)   2 266K 2 326K 2 330K 29K  
EBITDA (LQ)   -236K -168K 2 843K -173K  
Dividend Cover (LY)   - - 0.68 -  
Dividend Payout (LY)   - - 1.47 -  
Retained Earnings (LY)   - - -0.47 -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.