Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 29 Май 2022
 
27 Май 2022 15:46 17.900 0.050 (0.28%)

Алтерко АД (A4L / A4L)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2021
9/2021 6/2021 3/2021 »
ROE (T4Q)   10.46% 6.92% 7.62% 8.52%  
ROE (3YA)   - - - -  
ROFA (T4Q)   25.06% 16.69% 17.69% 18.26%  
ROFA (3YA)   - - - -  
ROA (T4Q)   9.36% 6.21% 6.74% 7.64%  
ROA (3YA)   - - - -  
ROCE (T4Q)   10.70% 6.23% 6.76% 7.66%  
ROCE (3YA)   - - - -  
Operating Margin (T4Q)   16 777.27% 10 935.00% 10 566.67% 16 278.57%  
Operating Margin (3YA)   - - - -  
Pretax Margin (T4Q)   16 777.27% 10 935.00% 10 566.67% 16 278.57%  
Pretax Margin (3YA)   - - - -  
Net Profit Margin (T4Q)   14 863.64% 11 165.00% 10 785.71% 16 607.14%  
Net Profit Margin (3YA)   - - - -  
CFO/Sales (T4Q)   -4 227.27 -4 785.00 -4 838.10 -10 742.86  
CFO/Sales (LQ)   -3 014.29 - -2 400.00 -  
CFO/Equity (T4Q)   -2.97 -2.97 -3.42 -5.51  
CFO/Equity (LQ)   -1.34 -0.41 -0.65 -0.56  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -25.41 -25.93 -26.21 -47.55  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -15.26 -4.45 -3.02 -6.96  
Sales/Employees (LY)   - - - -  
Net Income/Employees (LY)   - - - -  
FCF (T4Q)   -933K -960K -1 018K -1 506K  
FCF (LQ)   -422K -121K -193K -197K  
EBIT (T4Q)   3 726K 2 232K 2 264K 2 324K  
EBIT (LQ)   4 337K -205K -237K -169K  
EBITDA (T4Q)   3 729K 2 235K 2 266K 2 326K  
EBITDA (LQ)   4 337K -204K -236K -168K  
Dividend Cover (LY)   0.96 - - -  
Dividend Payout (LY)   1.05 - - -  
Retained Earnings (LY)   -0.05 - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.