Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 24 Септември 2022
 
26 Август 2022 16:47 292.000 2.000 (0.68%)

Електроразпределителни мрежи Запад АД (CEZD / 3CZ)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
6/2022
3/2022 12/2021 9/2021 »
Total Assets Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   6.37% 4.69% 8.22% -0.17%  
BVPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   8.56% 8.26% 7.79% 4.09%  
Sales Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   4.72% 13.39% 16.13% 19.61%  
Sales Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   13.45% 12.98% 9.88% 6.52%  
CFO Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -55.03% 78.25% -1 742.69% -21.02%  
CFO Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -24.73% -8.64% -42.89% -23.22%  
FCF Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -134.21% 142.89% - -206.13%  
FCF Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -129.35% -47.50% -158.70% -65.15%  
EBIT Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   45.42% 28.44% 1 653.10% -43.02%  
EBIT Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   84.21% 50.08% 34.99% -30.79%  
Net Income Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   49.35% 25.09% 2 898.27% -47.33%  
Net Income Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   85.30% 50.22% 35.22% -31.40%  
EPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   49.35% 25.09% 2 898.27% -47.33%  
EPS Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   85.30% 50.22% 35.22% -31.40%  
Dividend Growth (LY vs Year Ago)   - - - -  
Price Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   5.04% 10.77% 25.86% 30.91%  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.