Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 9 Декември 2023
 
26 Август 2022 16:47 292.000 2.000 (0.68%)

Електроразпределителни мрежи Запад АД (CEZD / 3CZ)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
6/2022
3/2022 12/2021 9/2021 »
ROE (T4Q)   8.20% 8.02% 7.51% 4.16%  
ROE (3YA)   - - - -  
ROFA (T4Q)   7.07% 6.79% 6.26% 3.42%  
ROFA (3YA)   - - - -  
ROA (T4Q)   5.85% 5.69% 5.29% 2.93%  
ROA (3YA)   - - - -  
ROCE (T4Q)   7.74% 7.66% 7.18% 4.10%  
ROCE (3YA)   - - - -  
Operating Margin (T4Q)   15.00% 14.56% 13.90% 7.58%  
Operating Margin (3YA)   12.55% 11.89% 10.37% 7.89%  
Pretax Margin (T4Q)   15.00% 14.56% 13.90% 7.58%  
Pretax Margin (3YA)   12.55% 11.89% 10.37% 7.89%  
Net Profit Margin (T4Q)   13.63% 13.19% 12.55% 7.11%  
Net Profit Margin (3YA)   11.31% 10.67% 9.31% 7.01%  
CFO/Sales (T4Q)   18.79 23.77 16.13 25.97  
CFO/Sales (LQ)   18.46 63.58 -28.07 19.94  
CFO/Equity (T4Q)   11.30 14.46 9.66 15.20  
CFO/Equity (LQ)   2.26 10.89 -4.81 2.72  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   28.13 35.33 22.93 36.25  
CFO/Total Liabilities (LQ)   5.99 28.11 -10.74 6.87  
Sales/Employees (LY)   - - 153K -  
Net Income/Employees (LY)   - - 19K -  
FCF (T4Q)   -6 874K 14 379K -19 359K 17 574K  
FCF (LQ)   -5 417K 57 349K -55 795K -3 011K  
EBIT (T4Q)   69 063K 66 310K 60 442K 33 546K  
EBIT (LQ)   8 814K 26 501K 28 523K 5 225K  
EBITDA (T4Q)   156 279K 152 588K 145 741K 117 794K  
EBITDA (LQ)   30 831K 48 238K 50 495K 26 715K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.