Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 7 Юли 2022
 
05 Юли 2022 11:51 18.800 0.000 (0.00%)

Илевън Кепитъл АД (11C / 11C)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2021
9/2021 6/2021 3/2021 »
Total Assets Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   125.82% 18.52% 13.41% 9.64%  
BVPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   112.74% 16.00% 13.89% 7.69%  
Sales Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - - -  
Sales Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
CFO Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - - -  
CFO Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
FCF Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - - -  
FCF Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
EBIT Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - 93.83% 277.13% -63.56%  
EBIT Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   994.74% - - -  
Net Income Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - 90.63% 280.00% -62.08%  
Net Income Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   818.17% - - -  
EPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - 90.63% 280.00% -62.08%  
EPS Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   860.83% - - -  
Dividend Growth (LY vs Year Ago)   - - - -  
Price Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   176.47% 71.01% 61.29% -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.