Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 12 Юли 2024
 
21 Януари 2011 12:54 0.950 0.070 (7.95%)

ФС Холдинг АД (HFSI / 6F2)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Коефициенти за рентабилност
  Компания Сектор
ROE 6.25% 14.63%
ROFA -23.81% 16.86%
ROA -23.81% 6.23%
ROCE 6.67% 14.08%
Operating Margin - 4 375.06%
Pretax Margin - 4 374.17%
Net Profit Margin - 4 371.18%
CFO/Sales - -329.46
CFO/Equity -0.00 -1.35
CFO/Total Liabilities 0.00 -17.19
Sales/Employees 0K 30 031K
Net Income/Employees -1K 554K
FCF 0K 3 197K
EBIT -5K 8 274K
EBITDA -5K 12 934K
Dividend Cover - 3.86
Dividend Payout - 31.27
Retained Earnings - -30.27
Коефициенти за активи
и ликвидност
  Компания Сектор
Quick Ratio 0.00 3.21
Current Ratio 0.00 3.47
TA/Employees 4K 21 639K
Cashflow Interest - 6.91
Interest Cover - 21.02
Assets Turnover 0.00 0.30
Fixed Assets Turnover 0.00 0.85
Inventory Turnover - 75.05
Receivables Turnover - 2.47
Working Capital Turnover -0.00 1.63
Altman Z-Score -3.86 4.10
Market Liquidity 0.27% 8.07%
Коефициенти за една акция
  Компания Сектор
Dividends Per Share - 0.46
BVPS -0.23 58.87
Earnings Per Share -0.01 24.33
EBITDA Per Share -0.01 28.71
Sales Per Share 0.00 35.30
FCF Per Share 0.00 2.87
Коефициенти за ливъридж
  Компания Сектор
TA/Equity -0.25 3.79
Long Term Debt/Equity -0.00 1.34
Long Term Debt/TA 0.00 0.27
Total Debt/Equity -1.25 2.68
Total Debt/TA 5.00 0.62
Коефициенти за растеж
  Компания Сектор
Total Assets Growth -4.55% 11.61%
BVPS Growth - -5.96%
Sales Growth - 54.86%
CFO Growth - -122.94%
FCF Growth - -96.49%
EBIT Growth - -97.32%
Net Income Growth - 144.69%
EPS Growth - -70.39%
Dividend Growth - 0.29%
Price Growth 0.00% 34.83%
Пазарни коефициенти
 
  Компания Сектор
P/E - 37.98
P/E 52W High - -
P/E 52W Low - -
P/E vs Index - -
P/E vs Sector - -
Yield - 68.51%
Dividend Yield - 15.54%
Dividend Yield vs Index - -
Dividend Yield vs Sector - -
P/B - 1.81
P/S - 103.24
P/CF - 12.44
P/FCF - 56.27
Enterprise Value (EV) 456K 155 687K
EV/EBITDA -91.21 -77.40
EV/Sales - 352.27
Изчислението на коефициентите на тази страница се базира на неконсолидирани данни и включва последния публикуван от дружеството отчет, освен ако не е посочено друго.
Последно публикуван неконсолидиран отчет: 3/2024