Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 22 Януари 2022
 
21 Януари 2011 12:54 0.950 0.070 (7.95%)

ФС Холдинг АД (HFSI / 6F2)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Коефициенти за рентабилност
  Компания Сектор
ROE 3.49% 13.06%
ROFA -13.64% 14.92%
ROA -10.71% 5.95%
ROCE 3.61% 12.87%
Operating Margin - 4 182.45%
Pretax Margin - 4 181.40%
Net Profit Margin - 4 171.26%
CFO/Sales - -236.52
CFO/Equity 3.49 -4.81
CFO/Total Liabilities -2.61 -12.87
Sales/Employees 0K 143K
Net Income/Employees -1K 106K
FCF -3K 844K
EBIT -3K 5 074K
EBITDA -3K 8 070K
Dividend Cover - 0.18
Dividend Payout - 5.62
Retained Earnings - -4.62
Коефициенти за активи
и ликвидност
  Компания Сектор
Quick Ratio 0.04 3.31
Current Ratio 0.04 3.58
TA/Employees 6K 20 968K
Cashflow Interest - 26.32
Interest Cover - 39.28
Assets Turnover 0.00 0.29
Fixed Assets Turnover 0.00 0.76
Inventory Turnover - 73.94
Receivables Turnover 0.00 2.33
Working Capital Turnover -0.00 2.08
Altman Z-Score -3.41 1.66
Market Liquidity 0.27% 5.12%
Коефициенти за една акция
  Компания Сектор
Dividends Per Share - 0.12
BVPS -0.24 22.12
Earnings Per Share -0.01 -1.47
EBITDA Per Share -0.01 1.73
Sales Per Share 0.00 6.33
FCF Per Share -0.01 3.67
Коефициенти за ливъридж
  Компания Сектор
TA/Equity -0.31 3.22
Long Term Debt/Equity -0.00 1.04
Long Term Debt/TA 0.00 0.27
Total Debt/Equity -1.31 2.12
Total Debt/TA 4.26 0.59
Коефициенти за растеж
  Компания Сектор
Total Assets Growth -10.00% 12.15%
BVPS Growth - -3.80%
Sales Growth - 45.59%
CFO Growth - 31.21%
FCF Growth - 133.08%
EBIT Growth - -87.03%
Net Income Growth - 91.71%
EPS Growth - -21.82%
Dividend Growth - 3.64%
Price Growth 0.00% 58.50%
Пазарни коефициенти
 
  Компания Сектор
P/E - 48.00
P/E 52W High - -
P/E 52W Low - -
P/E vs Index - -
P/E vs Sector - -
Yield - 64.06%
Dividend Yield - 2.50%
Dividend Yield vs Index - -
Dividend Yield vs Sector - -
P/B - 1.13
P/S - 116.93
P/CF - 11.79
P/FCF - 45.68
Enterprise Value (EV) 464K 161 363K
EV/EBITDA -154.68 -70.55
EV/Sales - 353.96
Изчислението на коефициентите на тази страница се базира на неконсолидирани данни и включва последния публикуван от дружеството отчет, освен ако не е посочено друго.
Последно публикуван неконсолидиран отчет: 12/2021