Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 20 Септември 2021
 
21 Януари 2011 12:54 0.950 0.070 (7.95%)

ФС Холдинг АД (HFSI / 6F2)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
6/2021
3/2021 12/2020 9/2020 »
ROE (T4Q)   3.53% 3.57% 3.61% 4.82%  
ROE (3YA)   - - - -  
ROFA (T4Q)   -13.64% -13.64% -13.64% -18.18%  
ROFA (3YA)   - - - -  
ROA (T4Q)   -10.00% -9.68% -9.38% -12.12%  
ROA (3YA)   - - - -  
ROCE (T4Q)   3.70% 3.75% 3.80% 5.13%  
ROCE (3YA)   - - - -  
Operating Margin (T4Q)   - - - -  
Operating Margin (3YA)   - - - -  
Pretax Margin (T4Q)   - - - -  
Pretax Margin (3YA)   - - - -  
Net Profit Margin (T4Q)   - - - -  
Net Profit Margin (3YA)   - - - -  
CFO/Sales (T4Q)   - - - -  
CFO/Sales (LQ)   - - - -  
CFO/Equity (T4Q)   4.71 4.76 4.82 3.61  
CFO/Equity (LQ)   1.16 -0.00 1.18 2.35  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -3.48 -3.48 -3.48 -2.59  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -0.87 0.00 -0.87 -1.72  
Sales/Employees (LY)   - - 0K -  
Net Income/Employees (LY)   - - -1K -  
FCF (T4Q)   -4K -4K -4K -3K  
FCF (LQ)   -1K 0K -1K -2K  
EBIT (T4Q)   -3K -3K -3K -4K  
EBIT (LQ)   -1K 0K 0K -2K  
EBITDA (T4Q)   -3K -3K -3K -4K  
EBITDA (LQ)   -1K 0K 0K -2K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.