Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 13 Юли 2024
 
21 Януари 2011 12:54 0.950 0.070 (7.95%)

ФС Холдинг АД (HFSI / 6F2)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване на акции от предприятия, предложени за приватизация по реда на гл.8 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия срещу инвестиционни бонове; управление и продажба на тези акции; инвестиране в ценни книжа на други емитенти.
Борсов код: HFSI / 6F2Пазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG1100039988Сектор: Холдинги
БУЛСТАТ: 109054783Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция Дупница 2600, ул. "Бенковска"4
Телефони0701/51170
Факс0701/51171
E-mailfs_holding@abv.bg
Сайт на компаниятаwww.fs-holding.free.bg
 
Общ брой акции 372 689
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 5
Ръководство Давко Георгиев Давков, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Давко Георгиев Давков
Любомир Георгиев Цветков
Иван Асенов Шопов
Директор за връзки с инвеститорите Веселка Иванова Ризова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

Давко Георгиев Давков 5.65%
Иван Асенов Шопов 5.65%
 

Участия в други компании

"Авторемонт"АД,гр.Дупница 31.00%
"Леспроминжинеринг"АД 19.00%