Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 14 Април 2024
 
12 Април 2024 16:15 2.520 0.060 (2.44%)

Дронамикс Кепитъл АД (DRON)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Коефициенти за рентабилност
  Компания Сектор
ROE - -2.87%
ROFA - -797.63%
ROA - -40.09%
ROCE - -2.11%
Operating Margin - -537.71%
Pretax Margin - -537.19%
Net Profit Margin - -481.57%
CFO/Sales - -38.55
CFO/Equity - -4.17
CFO/Total Liabilities - -6.54
Sales/Employees - 184K
Net Income/Employees - -113K
FCF - 7 285K
EBIT - -2 075K
EBITDA - 3 455K
Dividend Cover - 1.13
Dividend Payout - -0.05
Retained Earnings - 1.05
Коефициенти за активи
и ликвидност
  Компания Сектор
Quick Ratio - 2.79
Current Ratio - 3.19
TA/Employees - 10 488K
Cashflow Interest - 60.28
Interest Cover - 122.34
Assets Turnover - 0.22
Fixed Assets Turnover - 0.81
Inventory Turnover - 36.06
Receivables Turnover - 1.75
Working Capital Turnover - 1.59
Altman Z-Score - 9.89
Market Liquidity - 3.31%
Коефициенти за една акция
  Компания Сектор
Dividends Per Share - 2.75
BVPS - 9.84
Earnings Per Share - 0.82
EBITDA Per Share - 1.78
Sales Per Share - 13.86
FCF Per Share - 0.97
Коефициенти за ливъридж
  Компания Сектор
TA/Equity - 2.49
Long Term Debt/Equity - 0.61
Long Term Debt/TA - 5.03
Total Debt/Equity - 1.46
Total Debt/TA - 10.06
Коефициенти за растеж
  Компания Сектор
Total Assets Growth - -12.79%
BVPS Growth - -12.52%
Sales Growth - -1.82%
CFO Growth - 90.26%
FCF Growth - -11.76%
EBIT Growth - -72.46%
Net Income Growth - -69.09%
EPS Growth - -69.28%
Dividend Growth - 42.00%
Price Growth - 94.77%
Пазарни коефициенти
 
  Компания Сектор
P/E - 99.37
P/E 52W High - -
P/E 52W Low - -
P/E vs Index - -
P/E vs Sector - -
Yield - 17.23%
Dividend Yield - 3.88%
Dividend Yield vs Index - -
Dividend Yield vs Sector - -
P/B - 2.32
P/S - 29.93
P/CF - 61.29
P/FCF - 216.97
Enterprise Value (EV) - 441 341K
EV/EBITDA - -45.69
EV/Sales - 52.54
Изчислението на коефициентите на тази страница се базира на неконсолидирани данни и включва последния публикуван от дружеството отчет, освен ако не е посочено друго.
Последно публикуван неконсолидиран отчет: