Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 18 Април 2024
 
17 Април 2024 16:40 2.500 0.000 (0.00%)

Дронамикс Кепитъл АД (DRON)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Търговско представителство и посредничество, както и всяка друга дейност, незабранена със закон, при условие, че ако се изисква разрешение или лиценз, или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява само след получаване на такова разрешение, лиценз, съответно след извършване на такава регистрация.
Борсов код: DRONПазар: BSE BEAM
ISIN: BG1200007216Сектор: Бизнес услуги
БУЛСТАТ: 206697857Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция гр. София, п.к.1729, бул.Александър Малинов №31
Телефони(+359) 0879 959 689
Факс
E-mailir@dronamics.com
Сайт на компаниятаwww.dronamicscapital.bg
 
Общ брой акции 5 334 081
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство Теодора Герджикова
Членове на управителен орган Теодора Герджикова
Светлозар Янков
Момчил Анастасов
Директор за връзки с инвеститорите Свилен Рангелов
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

 

Участия в други компании