Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 13 Април 2024
 
18 Декември 2023 15:51 3.660 0.460 (14.38%)

Север Холдинг АД (SEVH / 6S8)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
3.660 0.460 14.38% 181 18 Декември 2023 15:51
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.01% / 50
Средно дневен обем (лева/акции) 4 / 1
Пазарна
капитализация
2 857 216
Брой емитирани акции 780 660
P/E (неконс. / конс.) 19.70 / 6.77
P/B (неконс. / конс.) 1.13 / 0.84
Beta/Adj. Beta - / -
Цена на предходно затваряне 3.200
Най-висока дневна цена 3.660
Най-ниска дневна цена 3.500
Най-висока 52-седмична цена 3.66
Най-ниска 52-седмична цена 3.10
52-седмично изменение 14.38%
Изменение от началото на годината 14.38%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 14.37% 14.37% 14.37% 18.06% 14.37% 14.37%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Спрямо минималната за периода 4.57% 4.57% 4.57% 14.37% 18.06% 18.06%
Спрямо среднопретеглената за периода 1.16% 1.16% 1.16% 5.20% 2.18% 2.18%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 84 293 000 лв.
Продажби 8 298 000 лв.
EBITDA 2 712 000 лв.
EBIT 2 291 000 лв.
Нетна печалба 422 000 лв.
Печалба на акция 0.54 лв.
ОПП -3 724 000 лв.
ОА/СК 24.73
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2023 2022 2021
Цена на акция 14.38% 6.67% -11.76%
Счетоводна стойност на акция 6.10% 0.55% 21.67%
Общо активи 117.88% 0.09% 2.01%
Продажби 155.47% -63.82% 638.46%
EBITDA 143.21% -65.00% 796.90%
Нетна печалба 5.07% -67.22% 461.33%
ОПП 61.79% -62.50% -98.33%
Дивидент - - -