Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 28 Февруари 2024
 
18 Декември 2023 15:51 3.660 0.460 (14.38%)

Север Холдинг АД (SEVH / 6S8)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.
Борсов код: SEVH / 6S8Пазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG1100034989Сектор: Холдинги
БУЛСТАТ: 104075827Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция Варна 9000, ул. Димитър Станчев №6, ап.1
Телефони02/9467635
Факс02/4269060
E-mailoffice@sever-holding.com
Сайт на компаниятаhttp://www.sever-holding.com
 
Общ брой акции 780 660
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 7
Ръководство Недко Спиридонов
Членове на управителен орган Недко Спиридонов - Председател на СД
Цветелина Илиева - Член на СД
Михаела Михайлова - Член на СД
Директор за връзки с инвеститорите Валентина Гочева
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

Петрургия АД 66.89%
 

Участия в други компании

"Петрургия" АД - Плачковци 66.90%