Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 1 Октомври 2022
 
07 Юли 2022 10:17 3.000 1.300 (30.23%)

Булгар Чех Инвест Холдинг АД (BCH / 6B6)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
3.000 1.300 30.23% 63 07 Юли 2022 10:17
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 21
Средно дневен обем (лева/акции) 60 / 14
Пазарна
капитализация
3 573 315
Брой емитирани акции 1 191 105
P/E (неконс. / конс.) 10.45 / -
P/B (неконс. / конс.) 0.83 / 0.81
Beta/Adj. Beta - / -
Цена на предходно затваряне 4.300
Най-висока дневна цена 3.000
Най-ниска дневна цена 3.000
Най-висока 52-седмична цена 5.70
Най-ниска 52-седмична цена 1.50
52-седмично изменение 76.47%
Изменение от началото на годината 93.55%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 30.23% 30.23% 30.23% 30.23% 93.55% 76.47%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 30.23% 30.23% 47.37% 47.37%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 100.00%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.00% 12.26% 28.01% 18.08% 3.88%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 30 563 000 лв.
Продажби 493 000 лв.
EBITDA -2 139 000 лв.
EBIT -2 155 000 лв.
Нетна печалба 202 000 лв.
Печалба на акция -1.83 лв.
ОПП 0 лв.
ОА/СК 6.94
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2021 2020 2019
Цена на акция -8.82% -20.56% 1 088.89%
Счетоводна стойност на акция 10.10% 3.55% -
Общо активи 0.22% 10.01% -
Продажби 0% 0% -
EBITDA 120.07% -89.43% -
Нетна печалба 194.78% -94.27% -
ОПП -89.90% -75.69% -
Дивидент - - -