Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 12 Юли 2024
 
12 Юни 2024 15:58 3.500 0.000 (0.00%)

Булгар Чех Инвест Холдинг АД (BCH / 6B6)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: 1. придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; 2. придобиване, управление и продажба на облигации; З. придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; 4. финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; инвестиране и инвестиционно кредитиране 5. маркетинг, борсови операции, инженеринг, собствена търговска дейност 6. други търговски сделки, незабранени със закон.
Борсов код: BCH / 6B6Пазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG1100053989Сектор: Холдинги
БУЛСТАТ: 120054800Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция Пловдив, ул. "Белград" №2, ет.3
Телефони(+359) 0884 322 083
Факс
E-mailoffice@bcihsm.com
Сайт на компаниятаhttps://bcihsm.com
 
Общ брой акции 1 191 105
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство Красимир Димитров
Членове на управителен орган Аделина Димитрова
Евгени Недев
Красимир Димитров
Директор за връзки с инвеститорите Ралица Тодорова Драгнева
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

Тома Томов 7.66%
АСОРС 55 АД 6.26%
Карел Колачек 5.26%
 

Участия в други компании