Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 13 Юни 2024
 
23 Февруари 2024 10:44 6.200 0.050 (0.81%)

Захарни заводи АД (ZHZA / 3Z9)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Изкупуване и преработка на захарно цвекло и ядкови суровини; производство на захар, захарни изделия, меласа, спирт.
Борсов код: ZHZA / 3Z9Пазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG11ZAGOBT19Сектор: Потребителски стоки
БУЛСТАТ: 104051737Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция Горна Оряховица 5100, ул. Свети Kняз Борис 1 №29
Телефони0618/69433; 69500; 60201
Факс0618/41709
E-mailzz@matrix-bg.com
Сайт на компаниятаwww.zaharnizavodi.com
 
Общ брой акции 11 112 919
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 601
Ръководство Валентина Иванова Ралева, Изпълнителен директор
Красимир Иванов Добрев
Румен Стоянов Данков
Членове на управителен орган Валентина Ралева
Румен Данков
Красимир Добрев
Директор за връзки с инвеститорите Йовко Ралев
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2021 0.053 0.05035 20.06.2022
2020 0.158 0.1501 23.06.2021
2019 0.014 0.0133 27.08.2020
2018 0.01345 0.0127775 21.06.2019
 

Разпределение на акционерен капитал

Захар Инвест АД 42.97%
ГУ Фарадей ЕООД 25.58%
Ритъм-4 Таня Бонева ЕООД 25.55%
 

Участия в други компании

"ТЕЦ " ЕАД гр.Г.Оряховица 100.00%
"РМЗ ГО"ЕООД гр. Горна Оряховица 100.00%
"Захар" ЕАД гр. Стара Загора 100.00%
"Етанол био" ООД 51.00%
"ИНДУТЕХ" ООД гр. Горна Оряховица 20.00%
ЕКОБУЛПАК АД гр. София 0.00%