Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 7 Май 2021
 
30 Октомври 2020 10:29 0.700 0.500 (41.67%)

Трансинвестмънт АДСИЦ (TRIV / 6TR)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез предлагане на ценни книжа в покупка, придобиване или управление на вземания и съвкупности, включително съвкупности от вземания по потребителски кредити.
Борсов код: TRIV / 6TRПазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел
ISIN: BG1100062055Сектор: Инвестиционни дружества и договорни фондове
БУЛСТАТ: 131478818Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция София, бул. "Черни връх " 43
Телефони02/4960022; 4960020
Факс02/9690205
E-mailtransinvest@transhold.bg
Сайт на компанията
 
Общ брой акции 650 000
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 1
Ръководство Юрий Асенов Станчев, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Антон Христов Свраков
Юрий Асенов Станчев
Петрол Холдинг АД, представлявано от Митко Василев Събев
Директор за връзки с инвеститорите Боян Йорданов Донов
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2019 0.027 0.02565 29.06.2020
2018 0.028 0.0266 20.06.2019
2017 0.031 0.02945 28.06.2018
2012 0.42 0.399 28.06.2013
2011 0.47 0.45 28.06.2012
2010 0.57 0.5415 13.07.2011
2007 0.16 0.15 27.06.2008
2006 0.11 0.1 25.06.2007
 

Разпределение на акционерен капитал

Петрол Холдинг АД 76.92%
Други акционери 15.69%
Юрий Асенов Станчев 7.39%
 

Участия в други компании