Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 20 Май 2022
 
16 Май 2022 10:10 1.750 0.150 (9.38%)

Топлофикация-Бургас АД (TPLB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Производство на топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други дейности и услуги обслужващи основните дейности, разпределение и продажба на топлинна енергия, производство и продажба на електро енергия, поддръжка и експлоатация на газопроводи ниско налягане и котлоагрегати на гориво природен газ, както и всяка друга дейност незабранена от закона.
Борсов код: TPLBПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG1100012209Сектор: Строителство и инфраструктура
БУЛСТАТ: 102011085Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция гр. Бургас, ж.к. Лозово
Телефони(+359) 056 871 129
Факс
E-mailoffice@toplo-bs.com
Сайт на компаниятаwww.toplo-bs.com
 
Общ брой акции 28 917 988
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство Христин Илиев
Членове на управителен орган Христин Илиев
Ангел Ангелов
Николай Батлев
Директор за връзки с инвеститорите Стоян Инджов
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

 

Участия в други компании