Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 18 Май 2024
 
19 Април 2024 12:39 12.000 0.100 (0.84%)

Слънчо АД (SLR / SLR)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Производство на детски и диетични храни на зърнена основа; търговска дейност в страната и в чужбина.
Борсов код: SLR / SLRПазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG1100037008Сектор: Потребителски стоки
БУЛСТАТ: 814244008Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция Свищов, ул. Дунав № 16
Телефони0631/60152
Факс0631/46306
E-mailoffice@slantcho.com
Сайт на компаниятаwww.slantcho.com
 
Общ брой акции 3 200 000
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 80
Ръководство Емил Динков, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Емил Динков- Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите
Нина Данчева- член на Съвета на директорите
Виктор Михайлов- Председател на Съвета на дитекторите
Директор за връзки с инвеститорите Десислава Александрова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2021 0.37 0.3515 25.05.2022
2020 0.38 0.361 01.03.2021
2019 0.35 0.3325 18.03.2020
2018 0.35 0.3325 01.04.2019
2014 0.35 0.3325 14.04.2015
2012 0.35 0.3325 -
2009 0.9 0.8595 01.04.2010
2008 0.65 0.6175 13.04.2009
2007 0.1 0.1 30.06.2008
 

Разпределение на акционерен капитал

Почивен комплекс – РМ ЕООД 74.79%
Виктор Алексиев Михайлов 19.77%
 

Участия в други компании