Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 16 Април 2024
 
15 Април 2024 14:26 5.700 0.000 (0.00%)

Софарма Трейдинг АД (SFT / SO5)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Търговия на едро и дребно с лекарствени средства и санитарнохигиенни материали; транспортна и спедиционна дейност; покупка, строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
Борсов код: SFT / SO5Пазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG1100086070Сектор: Потребителски стоки
БУЛСТАТ: 103267194Принадлежност към индекс: BG TR30, BGBX 40
 
Адрес за кореспонденция гр. София 1756, ул."Лъчезар Станчев"№5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда "А", ет. 12
Телефони02/8133660
Факс02/8133666
E-mailoffice@sopharmatrading.com
Сайт на компаниятаwww.sopharmatrading.bg
 
Общ брой акции 34 276 050
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 679
Ръководство Димитър Георгиев Димитров, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Александър Калоферов Райчев- Член на СД
Димитър Георгиев Димитров- Член на СД
Огнян Иванов Донев- Председател на СД
Директор за връзки с инвеститорите -
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2019 0.3 0.285 05.06.2020
2018 0.3 0.285 07.06.2019
2017 0.3 0.285 15.06.2018
2016 0.3 0.285 02.06.2017
2015 0.3 0.285 17.06.2016
2014 0.27 0.2565 19.06.2015
2013 0.23 0.2185 20.06.2014
2012 0.2 0.19 21.06.2013
2011 0.17 0.1615 26.06.2012
2010 0.15 0.1425 29.06.2011
2009 0.1 0.095 22.06.2010
2008 0.1 0.095 28.05.2009
 

Разпределение на акционерен капитал

Софарма АД 76.36%
Огнян донев 23.64%
Димитър Димитров 0.00%
 

Участия в други компании

ДОВЕРИЕ- ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД 4.98%
ЛАВЕНА АД 2.52%
УНИФАРМ АД 2.33%
МОМИНА КРЕПОСТ АД 0.30%
БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС АД 0.10%
СОФАРМА АД 0.02%
БАЛКАНФАРМА ДУПНИЦА АД 0.00%
ТОДОРОВ АД 0.00%
ХИДРОИЗОМАТ АД 0.00%
СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ 0.00%
БАЛКАНФАРМА РАЗГРАД АД 0.00%
МАРИЦАТЕКС АД 0.00%