Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 22 Януари 2022
 
11 Януари 2022 10:22 1.250 0.050 (4.17%)

Риъл Булленд АД (RBL / RBL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти с цел отдаването им под наем, лизинг, аренда и продажбата им.
Борсов код: RBL / RBLПазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG1100006136Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти
БУЛСТАТ: 202442058Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция гр. София, район Лозенец, площад Йоан Павел Втори №1, Офис център България 2000, ет. 1, ап. ОФИС 1
Телефони(+359 2) 421 95 18
Факс(+359 2) 421 95 17
E-mailoffice@realbulland.eu
Сайт на компаниятаwww.bulland.org
 
Общ брой акции 5 007 422
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство Валентин Георгиев Стоилов
Членове на управителен орган Валентин Георгиев Стоилов
Михаела Бориславова Михова
Пеци Дечев Пецев
Директор за връзки с инвеститорите Милена Иванова Александрова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

 

Участия в други компании