Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 1 Октомври 2022
 
27 Септември 2022 15:11 2.520 0.100 (4.13%)

Индъстри Дивелъпмънт холдинг АД (IDH / 6R1)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; производство и продажба на стоки от собствено производство в страната и чужбина; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки.
Борсов код: IDH / 6R1Пазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG1100043980Сектор: Холдинги
БУЛСТАТ: 121227792Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция София 1618, бул. "Братя Бъкстон" № 40
Телефони02/9305520
Факс02/9555925
E-mailoffice@razvitie.bg
Сайт на компаниятаwww.razvitie.bg
 
Общ брой акции 9 980 925
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 7
Ръководство Весела Пламенова Манчева
Членове на управителен орган Весела Пламенова Манчева
Биляна Илиева Вълкова
Николай Петев Петков
Директор за връзки с инвеститорите -
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

 

Участия в други компании

СПОРТ АД 95.12%
АЛЕНА Р АД 89.67%
ТОНИ АД 75.02%
АДАРА АД 73.96%
ИНТРАНСМАШ ИНЖ.АД 62.22%
БУРЯ АД 54.47%
МОДНО ОБЛЕКЛО АД 52.99%