Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 25 Юни 2024
 
21 Юни 2024 10:57 2.640 0.000 (0.00%)

Индъстри Дивелъпмънт холдинг АД (IDH / 6R1)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
14.06.2024 15:12 Общо събрание на акционерите
Протокол за отлагане на ОСА на Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД
04.06.2024 15:39 Други
Уведомление по чл. 148 б от ЗППЦК
30.05.2024 15:52 Финансови отчети
Отчет за изпълнение на задълженията по чл.100е, ал.1, т.2, във връзка с чл.100е, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
30.05.2024 15:51 Финансови отчети
Отчет за изпълнение на задълженията по чл.100е, ал.1, т.2, във връзка с чл.100е, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
30.05.2024 15:46 Финансови отчети
Консолидиран финансов отчет на публично дружество към 31.03.2024 г.
14.05.2024 15:48 Общо събрание на акционерите
Покана за свикване на ОСА на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД
30.04.2024 21:14 Финансови отчети
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2024 г
29.04.2024 20:27 Финансови отчети
Годишен консолидиран финансов отчет за 2023 г.
01.04.2024 19:31 Финансови отчети
Годишен финансов отчет за 2023 г.
29.02.2024 16:19 Финансови отчети
Отчет за изпълнение на задълженията по чл.100е, ал.1, т.2, във връзка с чл.100е, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.