Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 2 Октомври 2023
 
28 Септември 2023 16:25 2.580 0.120 (4.88%)

Индъстри Дивелъпмънт холдинг АД (IDH / 6R1)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
25.09.2023 17:15 Други
Уведомление за ДВИ
08.09.2023 12:49 Други
Уведомление по чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014
29.08.2023 16:52 Финансови отчети
Отчет за изпълнение на задълженията по чл.100е, ал.1, т.2, във връзка с чл.100е, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
29.08.2023 16:51 Финансови отчети
Отчет за изпълнение на задълженията по чл.100е, ал.1, т.2, във връзка с чл.100е, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
29.08.2023 16:46 Финансови отчети
Консолидиран финансов отчет на публично дружество към 30.06.2023 г.
31.07.2023 15:02 Финансови отчети
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2023 г
31.07.2023 11:18 Други
Уведомление по чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014
21.07.2023 14:09 Други
Уведомление по чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014
04.07.2023 13:33 Общо събрание на акционерите
Протокол от ОСА на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД - 30.06.2023 г.
16.06.2023 16:46 Общо събрание на акционерите
Протокол за отлагане на ОСА на Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД