Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 1 Октомври 2022
 
27 Септември 2022 15:11 2.520 0.100 (4.13%)

Индъстри Дивелъпмънт холдинг АД (IDH / 6R1)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
21.09.2022 15:46 Други
Уведомление по чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014
26.08.2022 18:03 Финансови отчети
Консолидиран финансов отчет на публично дружество към 30.06.2022 г.
26.08.2022 17:16 Финансови отчети
Отчет за изпълнение на задълженията по чл.100е, ал.1, т.2, във връзка с чл.100е, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
26.08.2022 17:15 Финансови отчети
Отчет за изпълнение на задълженията по чл.100е, ал.1, т.2, във връзка с чл.100е, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
08.08.2022 14:06 Други
Уведомление по чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014
08.08.2022 14:05 Други
Уведомление по чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014
03.08.2022 14:12 Други
Уведомление по чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014
01.08.2022 16:03 Финансови отчети
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2022 г
28.07.2022 15:59 Други
Уведомление по чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014
29.06.2022 14:11 Други
Уведомление по чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014