Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 14 Април 2024
 
28 Март 2024 15:28 330.000 0.000 (0.00%)

Кораборемонтен завод Одесос АД (ODES / 5ODE)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Кораборемонт и свързаните с него вътрешно и външнотехнически посреднически дейности в страната и чужбина; инвестиционна и инженерингова дейност; подготовка и квалификация на кадри.
Борсов код: ODES / 5ODEПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG11KOVABT17Сектор: Бизнес услуги
БУЛСТАТ: 103036629Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция Варна 9000, Островна зона
Телефони052 /601 107
Факс052/ 608 289
E-mailcommdept@odessos-yard.bg
Сайт на компаниятаwww.odessos-yard.bg
 
Общ брой акции 586 642
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 918
Ръководство Димитър Иванов Тодоров, Изпълнителен директор
Недялко Василев Панев, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Димитър Иванов Тодоров
Недялко Василев Панев
Стоян Илиев Александров
Българска корабна компания ЕООД, представлявано от Сергей Иванов Лазаров
Златко Костадинов Бакалов
Венцеслав Стоянов Евстатиев
Директор за връзки с инвеститорите Иван Неделчев Ангелов
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2022 12.8 12.16 12.05.2023
2021 4 3.8 12.05.2022
2020 7 6.65 26.05.2021
2019 2 1.9 19.06.2020
2018 4 3.8 16.05.2019
2017 4 3.8 21.05.2018
2016 3.2 3.04 25.05.2017
2014 3.5 3.325 20.06.2015
2012 1 0.95 15.06.2013
2011 0.6 0.57 23.06.2012
2010 0.6 0.57 11.06.2011
2009 3.5 3.325 19.06.2010
2008 1.9 1.805 20.06.2009
2007 2 1.9 14.06.2008
2006 12.5 11.63 02.06.2007
2002 1 0.85 31.05.2003
2001 1.3 1.11 20.07.2002
2000 2.3 1.96 29.09.2001
 

Разпределение на акционерен капитал

УПФ ЦКБ Сила 0.00%
ППФ Съгласие 0.00%
УПФ Съгласие 0.00%
КРЗ Инвест АД 0.00%
 

Участия в други компании

Арсенал Одесос АД 60.00%
Морски свят ООД 30.00%
Одесос ПБМ АД 30.00%
Черноморски инвестиционен фонд 0.00%