Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 25 Януари 2021
 
23 Май 2013 16:32 0.008 0.001 (11.11%)

Меком АД (MKX / MKX)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Търговска дейност в страната и чужбина; комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност; търговско представителство и посредничество; информационна дейност; инвестиционно-финансова, лизингова, рекламна дейност; експлоатация на магазини; внос и износ; производство, посредничество.
Борсов код: MKX / MKXПазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG1100095071Сектор: Потребителски стоки
БУЛСТАТ: 118502239Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция гр. София 1504, ул. "Шипка" №39, ет. 1
Телефони(+359 86) 812 345
Факс(+359 86) 812 346
E-mailoffice_sofia@mekom.bg
Сайт на компаниятаwww.mekom.bg
 
Общ брой акции 56 003 978
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 4
Ръководство
Членове на управителен орган Деница Тодорова Вълчева
Директор за връзки с инвеститорите Даниел Крумов
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

"Дар Финанс" ЕООД 40.16%
Христо Александров Карайчев 25.85%
"Призма 2005" ЕООД 14.27%
 

Участия в други компании

Микрострой ЕООД 100.00%
Силистра Хибрид ООД 100.00%
Дръстър БВ ООД 99.00%
ОМВ ООД 99.00%
Ронекс 2000 ООД 99.00%
Агроспектъринвест АД 99.00%
Меком ООД 99.00%
Добруджанска месна компания 2003 ООД 98.00%
Интерфудс АД 98.00%
Русгал ООД 97.00%
Кремонини АД 97.00%
Садимекс ООД 96.00%
Селект ООД 96.00%
Сви ООД 88.00%