Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 29 Февруари 2024
 
29 Февруари 2024 12:03 10.800 0.500 (4.85%)

М+С хидравлик АД (MSH / 5MH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Производство, ремонт и търговия на хидравлични изделия.
Борсов код: MSH / 5MHПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG11MPKAAT18Сектор: Индустриални стоки и материали
БУЛСТАТ: 123028180Принадлежност към индекс: BG TR30, Sofix, BGBX 40
 
Адрес за кореспонденция Казанлък 6100, ул."Козлодуй" 68
Телефони0431/ 60 406
Факс0431/64 114
E-mailmmarinov@ms-hydraulic.com
Сайт на компаниятаwww.ms-hydraulic.com
 
Общ брой акции 39 445 200
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 1 053
Ръководство Владимир Валентинов Спасов, Прокурист
Членове на управителен орган Стоил Стоянов Колев
ЛОМА ЕООД, представлявано от Евгений Василев Узунов
Дениде ООД, представлявано от Иван Делчев Делчев
Велев Инвест ООД, представлявано от Васил Георгиев Велев
Профи-Т ООД, представлявано от Димитър Богомилов Тановски
Манг ООД, представлявано от Милко Ангелов Ангелов
Директор за връзки с инвеститорите Марин Маринов
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2022 0.4 0.38 18.05.2023
2021 0.35 0.3325 19.05.2022
2020 0.3 0.285 18.05.2021
2019 0.26 0.247 19.05.2020
2018 0.3 0.285 15.05.2019
2017 0.295 0.28025 17.05.2018
2016 0.26 0.247 18.05.2017
2015 0.22 0.209 26.05.2016
2014 0.22 0.209 27.05.2015
2012 0.6 0.57 28.06.2013
2011 0.4 0.38 01.06.2012
2009 0.0947 0.09 18.06.2010
2008 0.6316 0.611 22.06.2009
2007 0.09 0.09 16.05.2008
2006 0.09 0.08 18.05.2007
2004 4 3.4 02.06.2005
2003 4 3.4 15.06.2004
2002 4 3.4 11.06.2003
 

Разпределение на акционерен капитал

Стара планина холд АД 30.91%
М+С - 97 24.10%
Индустриален капитал холдинг АД 22.37%
 

Участия в други компании