Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 21 Април 2024
 
15 Ноември 2013 14:44 4.085 0.015 (0.37%)

Каолин АД (6K1 / KAO)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Добив на каолинови пясъци, каолин, минерални пълнители, пясъци и нерудни суровини, геологопроучвателна дейност, доставчик на иновационни решения с приложение в керамиката, стъклото, строителството и грижата за околната среда.
Борсов код: 6K1 / KAOПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG1100039012Сектор: Индустриални стоки и материали
БУЛСТАТ: 827182866Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция София 1504, ул. Шейново 7
Телефони02/4893695
Факс02/4893630
E-mailoffice@kaolin.bg
Сайт на компаниятаwww.kaolin.bg
 
Общ брой акции 50 000 000
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 1 001
Ръководство д-р Волф Харлфингер , Изпълнителен директор
Томас Кьотер, Изпълнителен директор
Димитър Ангелов, Изпълнителен директор
Ивайло Тиманов , Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Томас Кьотер
Волф Харлфингер
Ивайло Тиманов
Димитър Ангелов
Директор за връзки с инвеститорите Даниела Пеева
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2011 0.08 0.076 27.04.2012
2010 0.15 0.1425 17.06.2011
2009 0.15 0.1425 21.06.2010
2008 0.15 0.1425 19.06.2009
2007 0.3 0.29 27.06.2008
 

Разпределение на акционерен капитал

Quarzwerke GmbH 90.80%
 

Участия в други компании

"Каолин минерал", Румъния 100.00%
"Магма 97" АД, гр. София 99.48%
"Огнеупорни глини" АД, гр. Плевен 98.30%
"Проминерал", Украйна 93.00%
"Каолин Албания" ООД 92.00%
"М.И.Д. Ал", Албания 92.00%
"Юго Каолин" АД, Република Сърбия 90.00%
"Каолин Азов", Украйна 71.60%
"Каолин Ендустриел минераллер", Турция 65.20%
"ПКСП", Украйна 51.00%