Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 6 Юли 2022
 
16 Ноември 2021 17:02 1.200 0.010 (0.84%)

ИД Индустриален Фонд АД (INDF / 5I5)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране в ценни книжа, на парични средства, набирани чрез публично предлагане на акции, при което дружеството действа на принципа на разпределение на риска.
Борсов код: INDF / 5I5Пазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG1100007993Сектор: Инвестиционни дружества и договорни фондове
БУЛСТАТ: 121247332Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция София 1164, бул. Христо Смирненски 52А, ет. 2, ап. 5
Телефони02/9500655; 9500656
Факс02/9500656; 653323
E-mailindf@dbv.bg
Сайт на компанията
 
Общ брой акции 2 014 862
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 2
Ръководство Борислав Любомиров Киров, Изпълнителен директор
Даниел Георгиев Александров, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Тодор Димитров Кочев
Исмет Яшаров Саралийски
Даниел Георгиев Александров
Борислав Любомиров Киров
Директор за връзки с инвеститорите Емилия Тачева Недялкова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

РОСЛИН ПАРТНЪРС БЪЛГАРИЯ АД 11.77%
 

Участия в други компании