Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 17 Април 2024
 
03 Май 2012 11:51 10.500 0.500 (5.00%)

ХипоКапитал АДСИЦ (6H1 / HCAP)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Набиране на парични средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства във вземания /секюритизация на вземания/, покупко-продажба на вземания.
Борсов код: 6H1 / HCAPПазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG1100020061Сектор: Инвестиционни дружества и договорни фондове
БУЛСТАТ: 131552072Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция София, район "Изгрев", ж.к Изток, бул. "Цариградско шосе", бл. 14/15
Телефони
Факс
E-mail
Сайт на компанията
 
Общ брой акции 65 000
Номинал на 1 акция10.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство Валентин Ангелов Гълъбов, Председател на съвета на директорите
Членове на управителен орган Валентин Ангелов Гълъбов
Христо Димитров Гергинов
Теодор Илиев Илиев
Директор за връзки с инвеститорите -
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

ХипоКредит АД 69.00%
ЗПАД Булстрад 30.00%
 

Участия в други компании