Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 18 Май 2024
 
30 Април 2024 16:05 16.200 0.800 (4.71%)

Фазерлес АД (FZLS / 4F6)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Производство на дървесно-влакнести плочи, комбинирани опаковки, услуги, търговия с изделия в страната и чужбина, авто и ж.п. транспортни услуги и авто-ремонтни услуги.
Борсов код: FZLS / 4F6Пазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG11FASIAT18Сектор: Индустриални стоки и материали
БУЛСТАТ: 828013698Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция Силистра 7500, Западна индустриална зона, пощ. кутия 93
Телефони086/819207
Факс086/27180
E-mailfazerles@infotel.bg
Сайт на компаниятаwww.fazerles.com
 
Общ брой акции 515 000
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 0
Ръководство Милко Кесаровски, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Милко Кесаровски
Иван Тодоров
Антон Тулев
Директор за връзки с инвеститорите Йорданка Нейкова Димитрова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2022 1 0.95 14.06.2023
2021 1 0.95 14.06.2022
2020 1 0.95 16.06.2021
2018 0.5 0.475 14.06.2019
2016 0.5 0.475 31.05.2017
2015 1 0.95 16.06.2016
2014 2 1.9 04.06.2015
2013 1 0.95 12.06.2014
2012 0.5 0.475 13.06.2013
2011 0.75 0.7125 15.06.2012
2010 0.2 0.19 15.06.2011
2008 1 0.95 28.05.2009
2007 1 0.95 12.06.2008
2006 0.65 0.6 14.06.2007
2005 0.54 0.5 08.06.2006
2004 0.54 0.46 20.05.2005
2002 1.2 1.02 15.05.2003
2001 1.2 1.02 29.05.2002
2000 0.4 0.34 -
 

Разпределение на акционерен капитал

Фазеринвест АД 58.59%
LEO OVERSEAS Ltd. 9.16%
Добруджа Холдинг АД 3.34%
Милко Христов Кесаровски 0.57%
Манол Иванов Тодоров 0.56%
Антон Любенов Тулев 0.45%
Величка Иванова Борисова 0.27%
Марин Илиев Пенев 0.11%
 

Участия в други компании