Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 26 Октомври 2021
 
29 Септември 2021 00:00 10.005 0.009 (0.09%)

НДФ Динамик (DINAMIK-NL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: -
Борсов код: DINAMIK-NLПазар: -
ISIN: Сектор: -
БУЛСТАТ: 177474752Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция -
Телефони-
Факс-
E-mail-
Сайт на компанията-
 
Общ брой акции 100
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство
Членове на управителен орган
Директор за връзки с инвеститорите -
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

 

Участия в други компании