Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 27 Май 2024
 
18 Април 2024 16:26 1.262 0.071 (5.96%)

БТФ Expat Czech PX UCITS ETF (CZX / CZX)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Борсово търгуван фонд. Фондът следва представянето на индекса PX, като се придържа към метода на пълно физическо репликиране
Борсов код: CZX / CZXПазар: Сегмент за колективни инвестиционни схеми
ISIN: BGCZPX003174Сектор: -
БУЛСТАТ: 177233947Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция гр. София 1000, ул. Георги С. Раковски №96А
Телефони(+359 2) 980 18 81
Факс(+359 2) 980 74 72
E-mailoffice@expat.bg
Сайт на компаниятаwww.expat.bg
 
Общ брой акции 10 000 000
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство Мария Бойчинова
Никола Веселинов
Никола Янков
Николай Василев
Лъчезар Димов
Членове на управителен орган Никола Янков
Николай Василев
Никола Веселинов
Мария Бойчинова
Лъчезар Димов
Директор за връзки с инвеститорите Наталия Тодорова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

 

Участия в други компании