Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 13 Юни 2024
 
12 Май 2021 10:19 0.150 0.000 (0.00%)

Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ (BGIG / 6B5)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).
Борсов код: BGIG / 6B5Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел
ISIN: BG1100047056Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти
БУЛСТАТ: 131423120Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция Гр. София 1000 Бул. Арсеналски № 4
Телефони02/ 8687196
Факс02/ 8687196
E-mailbig_adsic@abv.bg
Сайт на компаниятаwww.big-adsic.com
 
Общ брой акции 650 000
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 0
Ръководство "ЗАСТРАХОВАТЕЛНА И ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ "ЛЕВ ИНС"", представлявано от Илиян Данов
Членове на управителен орган Иван Лазаров Станев- член на Съвета на директорите
Илиян Петков Данов- Изп. Член на СД
Асен Свиленов Урманов- Представител на Съвета на директорите
Директор за връзки с инвеститорите Ева Кременова Софиева - 02/ 988 24 13
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2008 0.02 0.019 30.06.2009
 

Разпределение на акционерен капитал

Застрахователна и презастрахователна компания ЛЕВ ИНС АД 46.15%
Атлас ЕООД 30.77%
Иванка Тодорова Иванова 13.80%
Други акционери- физически и юридически лица 9.27%
 

Участия в други компании