Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 3 Октомври 2023
 
28 Септември 2023 14:04 0.598 0.013 (2.13%)

НДФ Expat Bulgaria Short SOFIX (BGXS / BGXS)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Национален договорен фонд, който следва обратното движение на индекса SOFIX, калкулиран от Българска фондова борса
Борсов код: BGXS / BGXSПазар: Сегмент за колективни инвестиционни схеми
ISIN: BG9000002196Сектор: -
БУЛСТАТ: 177402240Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция гр. София 1000, ул. Георги С. Раковски №96А
Телефони(+359 2) 980 18 81
Факс(+359 2) 980 74 72
E-mailoffice@expat.bg
Сайт на компаниятаwww.expat.bg
 
Общ брой акции 10 000 000
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство Николай Василев, Изпълнителен директор
Никола Янков
Членове на управителен орган Николай Василев
Никола Янков
Никола Веселинов
Мария Бойчинова
Даниел Дончев
Директор за връзки с инвеститорите -
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

 

Участия в други компании