Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 11 Декември 2023
 
08 Декември 2023 10:48 1.100 0.015 (1.38%)

БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF (BGX / BGX)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Борсово търгуван фонд. Фондът следва представянето на индекса SOFIX, като се придържа към метода на пълно физическо репликиране
Борсов код: BGX / BGXПазар: Сегмент за колективни инвестиционни схеми
ISIN: BG9000011163Сектор: -
БУЛСТАТ: 177067176Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция гр. София 1000, ул. Георги С. Раковски №96А
Телефони(+359 2) 980 18 81
Факс(+359 2) 980 74 72
E-mailoffice@expat.bg
Сайт на компаниятаwww.expat.bg
 
Общ брой акции 50 000 000
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство Николай Василев, Изпълнителен директор
Никола Янков
Членове на управителен орган Николай Василев - Изпълнителен директор
Никола Янков - Председател на Съвета на директорите
Директор за връзки с инвеститорите -
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

 

Участия в други компании