Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 13 Април 2021
 
29 Март 2021 14:40 0.950 0.150 (13.64%)

Арома АД (AROM / 6AR)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Производство и търговия с козметични продукти.
Борсов код: AROM / 6ARПазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG1100087987Сектор: Потребителски стоки
БУЛСТАТ: 831643066Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция гр. София, ул. Кирил Благоев № 12.
Телефони02/9350211; 02/9360951
Факс02/9350318
E-mailaroma@aroma.bg
Сайт на компаниятаwww.aroma.bg
 
Общ брой акции 15 491 829
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 263
Ръководство Димитър Луканов, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Димитър Луканов
Анита Алексиева
Евгени Иванов
Лукан Луканов
Директор за връзки с инвеститорите Йордан Добринов Николов
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2017 0.035 0.03325 29.06.2018
2015 0.035 0.03325 29.06.2016
2014 0.03 0.0285 23.06.2015
2006 0.11 0.1 27.06.2007
2005 0.23 0.21 28.06.2006
2004 0.14 0.13 28.06.2005
 

Разпределение на акционерен капитал

HARISSON MANAGEMENT LLC 49.28%
VP TRADE OPPORTUNITIES LLC 36.62%
ТЕЛЕКОМПЛЕКТ АД 6.01%
Софарма АД 6.01%
 

Участия в други компании

Астера Козметикс Румъния 60.00%
"АРОМА И МЕДИЯ"-МАКЕДОНИЯ 35.00%
"ТЕСИ" ООД 23.00%
Астера Козметикс АД 7.00%
Фонд индустрия 0.00%
"Екобулпак" AD 0.00%